Brochure_hogehaer
Web_hogehaer

Opdrachtgever:
Wiggers Vastgoed

Saam gedaan: Strategie, concept, vorm en tekst

Vraag: Ontwikkeling van een overall marketingstrategie voor het in de markt zetten van luxe appartementen: Hoge Haer.

Ons antwoord: Een volledige marketingstrategie waarbij slim is ingespeeld op alle fasen van het in de markt zetten van de appartementen.